Available courses

Šeit pieslēgties BA aizstāvēšanas videokonforencei

LMA MAĢISTRA PROGRAMMAS 2019./2020. STUDIJU GADA

AUDIO-VIZUĀLĀS MEDIJU MĀKSLAS NODAĻA

SCENOGRĀFIJAS APAKŠNOZARES DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA

2020. gada 11. jūnijā


LMA MAĢISTRA PROGRAMMAS 2019./2020. studiju gada

VIZUĀLĀS MĀKSLAS NODAĻA

TEKSTILMĀKSLAS APAKŠNOZARES

DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA

2020. gada 8. jūnijā


LMA MAĢISTRA PROGRAMMAS 2019./2020. studiju gada

DIZAINA NODAĻA

MODES MĀKSLAS DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA

2020. gada 10. jūnijā


LMA MAĢISTRA PROGRAMMAS 2019./2020. studiju gada
VIZUĀLĀS MĀKSLAS NODAĻA
GLEZNIECĪBAS APAKŠNOZARES DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA

2020. gada 8. jūnijā


LMA MAĢISTRA PROGRAMMAS 2019./2020. studiju gada

VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻA

KERAMIKASAPAKŠNOZARES DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA

2020. gada 09. jūnijā

plkst. 11.00-13.30


LMA MAĢISTRA PROGRAMMAS 2019./2020. studiju gada

 AUDIO-VIZUĀLĀS MEDIJU MĀKSLAS NODAĻA

VIZUĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS  APAKŠNOZARES DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA

2020. gada 11. jūnijā


LMA MAĢISTRA PROGRAMMAS 2019./2020. studiju gada

MĀKSLAS ZINĀTNES NODAĻA

RESTAURĀCIJAS APAKŠNOZARES DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA

2020. gada 12. jūnijā


LMA MAĢISTRA PROGRAMMAS 2019./2020. studiju gada

MĀKSLAS ZINĀTNES NODAĻA

MĀKSLAS VĒTURES UN TEORIJAS APAKŠNOZARES DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA

2020. gada 12. jūnijā


LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU  PROGRAMMAS „MĀKSLA” 2020. gada DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA

LMA MAĢISTRA PROGRAMMAS 2019./2020. studiju gada

VIZUĀLI PLASTISKĀ NODAĻA

STIKLA MĀKSLAS APAKŠNOZARES DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA

2020. gada 9 jūnijā


LMA MAĢISTRA PROGRAMMAS 2019./2020. studiju gada

VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻA

TĒLNIECĪBAS APAKŠNOZARES DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA


LMA MAĢISTRA PROGRAMMAS 2019./2020. studiju gada

VIZUĀLĀS MĀKSLAS NODAĻA

GRAFIKAS APAKŠNOZARES DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA

2020. gada 8. jūnijā


LMA MAĢISTRA PROGRAMMAS 2019./2020. studiju gada

DIZAINA NODAĻAS

VIDES MĀKSLAS APAKŠNOZARES

DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA

2020. gada 10. jūnijā


LMA MAĢISTRA PROGRAMMAS 2019./2020. studiju gada

DIZAINA NODAĻA

FUNKCIONĀLĀ DIZAINA APAKŠNOZARES DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA

2020.gada 10.jūnijā

plkst. 10.00


LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU  PROGRAMMAS „MĀKSLA” 2020. gada DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA


LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU  PROGRAMMAS „MĀKSLA” 2020. gada DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA


LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU  PROGRAMMAS „MĀKSLA” 2020. gada DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA


LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU  PROGRAMMAS „MĀKSLA” 2020. gada DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU  PROGRAMMAS „MĀKSLA” 2020. gada DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA


LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU  PROGRAMMAS „MĀKSLA” 2020. gada DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU  PROGRAMMAS „MĀKSLA” 2020. gada DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA


LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU  PROGRAMMAS „MĀKSLA” 2020. gada DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA


LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU  PROGRAMMAS „MĀKSLA” 2020. gada DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA


LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU  PROGRAMMAS „MĀKSLA” 2020. gada DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA


LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU  PROGRAMMAS „MĀKSLA” 2020. gada DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA


LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU  PROGRAMMAS „MĀKSLA” 2020. gada DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANALATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU  PROGRAMMAS „MĀKSLA” 2020. gada DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA


LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU  PROGRAMMAS „MĀKSLA” 2020. gada DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANA